Praca: Samodzielny referentIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 79003

Warunki pracy

·      Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


·      Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej


·      Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


·      Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe


·      Budynek biurowy o sześciu kondygnacjach naziemnych


·      Wydzielona ilość miejsc parkingowych przy budynku dla pracowników


·      Na parkingu przy budynku, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych


·      Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych


·      Tylko na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych


·      Dojazd na wszystkie piętra dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych


·      Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • •Przejmuje, przechowuje, zabezpiecza dokumentację aktową w celu prowadzenia ewidencji zasobu archiwalnego;
 • •Udostępnia akta ze zbiorów archiwalnych w celu wypożyczenia komórkom organizacyjnym;
 • •Współpracuje z komórkami organizacyjnymi w formie instruktaży, szkoleń, korespondencji mailowej w celu prawidłowego postępowania i przekazania akt do archiwum;
 • •Przygotowuje materiały archiwalne w celu przekazania do Archiwum Państwowego
 • •Poszukuje informacji w zasobie archiwum w celu udostępnienia pożądanych danych na wniosek Dyrektora.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (od 0,5 roku do 1 roku w obszarze pracy archiwisty)
 • •Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia (lub wykształcenie wyższe – kierunek/specjalność archiwistyka)
 • •Znajomość przepisów dot. archiwizacji dokumentów
 • •Umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych
 • •Umiejętność redagowania pism
 • •Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •Umiejętność obsługi systemów informatycznych wymaganych na danym stanowisku pracy
APLIKUJ TERAZ