Praca: Sekretarz kierownika urzęduUrząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz kierownika urzędu
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 81024

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


- praca z petentami - praca siedząca,


- częste reprezentowane Urzędu na zewnątrz,


- wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze, brak podjazdów, winda.


- narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • odbiera telefony i umawia spotkania Dyrektora Urzędu;
 • prowadzi terminarz pracy i spotkań Dyrektora Urzędu;
 • przekazuje Dyrektorowi Urzędu korespondencję otrzymaną z komórek organizacyjnych Urzędu;
 • rejestruje i obsługuje pisma wychodzące, przychodzące i wewnętrzne w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 • prowadzi obsługę kancelaryjną;
 • przesyła wnioski, pisma, dokumenty, informacje Dyrektorom Delegatur;
 • koordynuje przygotowania spotkań, narad i posiedzeń organizowanych przez Dyrektora Urzędu, w tym przygotowuje niezbędne materiały;
 • koordynuje przygotowania materiałów na spotkania, w których uczestniczy Dyrektor Urzędu oraz współpracuje przy opracowywaniu projektów wystąpień dla Dyrektora Urzędu;
 • przygotowuje projekty pism dla Dyrektora Urzędu;
 • opracowuje korespondencje okolicznościową wysyłaną przez Dyrektora Urzędu;
 • na zlecenie organu zwierzchniego oraz Dyrektora Urzędu organizuje w miarę potrzeby spotkania i konferencje;
 • współpracuje przy prowadzeniu i uzupełnianiu bazy teleadresowej Urzędu;
 • ściśle współpracuje z osobą zajmującą stanowisko współpracy i kontroli w Urzędzie;
 • przygotowuje krótkie informacje na temat działalności, spotkań, konferencji i innych wydarzeń w siedzibie Urzędu bądź delegatury Urzędu i przekazuje je osobie odpowiedzialnej za prowadzenie strony internetowej Urzędu oraz strony BIP Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów wspomagających prace biurowe;
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • Umiejętność poprawnego sporządzania pism urzędowych;
 • Znajomość Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Umiejetność pracy w zespole;
 • Orientacja na klienta;
 • Komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność posługiwania się programem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego – na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ