Praca: Senior Embedded DeveloperGRINN is a IoT design house based in Wroclaw (Poland). Our mission is to design electronic devices that make everyday life easier and give people new opportunities. We are distinguished by dynamic performance and high quality service. Using our experience and the latest technology, we face the biggest challenges with passion and our aim is to become a recognized leader in the design of electronic devices in Europe. We assist our customers at every stage of the project or we can implement it from the moment of creating the idea through the design to the preparation of the product.

 
Senior Embedded Developer
Miejsce pracy: Wrocław
Responsibilities
 • full lifecycle software development: design, development, debugging, unit testing, localization, documentation,
 • cooperation with hardware designers,
 • creating and reviewing requirements for design specifications based,
 • support for project managers in project planning phase.
Requirements
 • knowledge and experience in C/C++/Python programming and Object Oriented Design,
 • experience in Embedded (Linux based) SW development,
 • experience in unit testing,
 • experience in Git,
 • knowledge of SPI, I2C, I2S, USB communication protocols,
 • strong organizational, communication and people skills,
 • knowledge sharing abilities.
 • knowledge and experience in C/C++/Python/JavaScript programming languages
 • knowledge and experience in Object Oriented Design, Design Patterns, TDD, CI&CT,
 • experience in embedded software development (both Linux and bare-metal),
 • experience in unit testing,
 • experience in Git,
 • basic knowledge of electronics,
 • knowledge of communication protocols like: SPI, I2C, I2S, USB,
 • knowledge of radio technologies like: BLE, LoRa, GSM,
 • strong organizational, communication and people skills,
 • knowledge sharing abilities.
Nice to have
 • expirience with Buildroot, Yocto and Zephyrproject,
 • expirience with Azure IoT, AWS, Docker, Kibana, Grafana,
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy ze:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest GRINN Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, zwana dalej Spółka. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com. 2. Dane osobowe kandydatów do pracy sa przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO - w związku z postępowaniem rekrutacyjnym, w którym dana osoba uczestniczy. 4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do zadania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5. Odbiorcami danych sa podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na nasza rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych. 6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego. 7. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. 8. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejsza informacja, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@grinn-global.com.
APLIKUJ TERAZ