Praca: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych na cele artystyczne i badawczo-naukoweDK-1100- 18/21

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

zatrudni na stanowisko:

 

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
na cele artystyczne i badawczo-naukowe

 

Główne zadania:
  • prowadzenie monitoringu informacji w zakresie ogłaszanych konkursów na pozyskiwanie funduszy na realizację działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej, wydawniczej, promocyjnej Akademii w ramach projektów unijnych, środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NAWA oraz innych źródeł zewnętrznego finansowania oraz rozpowszechnianie tychże informacji wśród pedagogów i studentów,
  • opracowywanie wniosków o dofinansowanie ww. projektów samodzielnie w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi Akademii lub przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
  • koordynacja procesu aplikowania o środki finansowe pod względem formalnym (kompletowanie dokumentów, terminowe przekazywanie podmiotom zewnętrznym),
  • przygotowywanie dokumentów związanych z realizacją projektów, sporządzanie raportów, wykonywanie rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektów,
  • pomoc w organizacji poszczególnych zadań projektów m.in. poprzez: przygotowywanie umów i zamówień, organizacje podróży, organizowanie tłumaczeń, organizacja spotkań, prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzaniem postępowań oraz udzielaniem zamówienia publicznego.
Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy,
  • dokładność, terminowość i staranność w przygotowywaniu dokumentacji.
APLIKUJ TERAZ