Praca: Specjalista ds. Przetwarzania Tkanek i KomórekDolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

zatrudni:

 

Specjalista ds. Przetwarzania Tkanek i Komórek
Miejsce pracy: Wrocław
Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:
 1. Prowadzenie preparatyki komórek somatycznych, w tym krwiotwórczych komórek macierzystych w pomieszczeniach czystych;
 2. Prowadzenie dokumentacji systemowej związanej z zapewnieniem jakości;
 3. Prowadzenie kwalifikacji, walidacji urządzeń i procesów;
 4. Tworzenie standardowych procedur operacyjnych;
 5. Współudział w badaniach naukowych.
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 1. Wykształcenie wyższe z dziedzin biologicznych, biotechnologicznych, medycznych;
 2. Samodzielność i dobra organizacja czasu pracy;
 3. Znajomość języka angielskiego;
 4. Umiejętność analitycznego myślenia.
Oferujemy:
 1. Możliwość brania udziału w badaniach naukowych i zdobywanie tytułów naukowych;
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w jednym z najszybciej rozwijających się szpitali o ugruntowanej pozycji na rynku medycznym;
 3. Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z innowacyjnymi technikami stosowanymi w terapiach komórkowych;
 4. Możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. karty sportowe),
 5. Przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ