Praca: Specjalista ds. realizacji projektu ZPRDział Projektów Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. realizacji projektu ZPR
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: SRP/ZPRPWR/DPJ/05/2021
Opis stanowiska:

 

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. realizacji projektu odpowiedzialna będzie za realizację projektu ZPR PWR w zakresie Programu Rozwoju Kompetencji studentów i wsparcie Wydziałów Politechniki Wrocławskiej w realizacji projektu.

 

Zakres obowiązków:
 • tworzenie dokumentacji merytorycznej projektu w zakresie poszczególnych modułów, w tym w szczególności przygotowanie i nadzór nad dokumentacją dot. uczestników projektu (deklaracje, oświadczenia, formularze, dzienniki zajęć, listy obecności etc.),
 • Współpraca z jednostkami uczelni oraz firmami zewnętrznymi w zakresie organizacji i realizacji przewidzianych form wsparcia (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne),
 • obsługa uczestników projektu, począwszy od rekrutacji do zakończenia udziału w projekcie; udzielanie uczestnikom projektu wszelkich informacji związanych z jego realizacją,
 • weryfikacja kwalifikowalności uczestników oraz nadzór nad spełnieniem wymagań projektu w zakresie uruchamianych form wsparcia,
 • obsługa systemu SL2014 w zakresie monitorowania i ewidencjonowania danych uczestników projektów, prowadzenie sprawozdawczości projektu za pomocą systemu SL2014,
 • przygotowanie sprawozdawczości projektu w zakresie postępu rzeczowego we współpracy z jednostkami uczelni uczestniczącymi w realizacji poszczególnych modułów projektu, monitoring założonych wskaźników produktowych oraz rezultatu,
 • wsparcie programu stażowego realizowanego w ramach projektu tj. przygotowywanie i procedowanie umów stażowych dla studentów,
 • współudział w działaniach informacyjno-promocyjnych projektu, w tym obsługa strony internetowej projektu,
 • przygotowanie dokumentów do kontroli,
 • ewidencja i archiwizacja dokumentacji,
 • obsługa administracyjno-biurowa sekcji.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w realizacji projektów miękkich - szkoleniowych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do uczenia się i przyswajania nowej wiedzy,
 • umiejętność czytania i interpretowania dokumentów źródłowych,
 • zdolność planowania i organizacji pracy, samodzielność i sumienność.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej uczelni,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony czasem trwania projektu (do 30.09.2022),
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń dodatkowych.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
APLIKUJ TERAZ