Praca: Specjalista ds. technicznych / Inspektor w Zespole ds. Koordynacji, Rozliczeń Mediów i Kontroli JakościWrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania
i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym

 

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:


Specjalista ds. technicznych / Inspektor w Zespole ds. Koordynacji, Rozliczeń Mediów i Kontroli Jakości
Miejsce pracy: Wrocław

(1 etat)

Wymagania:
 • wyższe wykształcenie techniczne,
 • wskazane posiadanie uprawnień budowlanych,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok,
 • dobra znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi czynnościami,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania NORMA,
 • wiedza z zamówień publicznych w zakresie procedur, opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
 • bardzo dobra organizacja pracy i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy
 • wielozadaniowość i terminowość,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B i możliwość korzystania z własnego samochodu na potrzeby pracodawcy.
Opis stanowiska:
 • przeprowadzanie audytów weryfikujących poprawność zlecanych robót i usług,
 • prowadzenie kontroli obiektów i robót budowalnych,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postepowań o udzielenie zamówień publicznych na prace remontowo – konserwacyjne,
 • prowadzenie rejestru decyzji PINB oraz monitorowanie stanu ich realizacji,
 • nadzór nad rozliczaniem rzeczowo-finansowym wykonawców z wykonanych prac remontowo – konserwacyjnych,
 • nadzór nad prawidłowością merytoryczną i formalną rejestrów zleceń, rejestrów faktur w ramach umów dot. technicznego utrzymania zasobu zasobu,
 • nadzór nad umowami dotyczącymi technicznego utrzymania zasobu.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ