Praca: Specjalista służby celno-skarbowejPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Specjalista służby celno-skarbowej
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/6139
OBOWIĄZKI:
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.Miejsce wykonywania pracy: Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy z siedzibą we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Polkowicach. Praca na jedną lub dwie zmiany, słżuba także w porze nocnej. Oferta dostępna w sali E. Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 36 52 697, 71 36 52 695. Dokumenty należy złożyć w formie papierowej (pocztą lub osobiście) do 15.10.2021 r. na adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śl. 24, 26, 53-333 Wrocław z dopiskiem: Postępowanie kwalifikacyjne nr 3/2021.Decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu. Warunki pracy:- funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej wskazanej Izby Administracji Skarbowej,- po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,- realizacja zadań służbowych na stanowiskach w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej związana jest z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.Etapy postępowania:- złożenie niezbędnych dokumentów,- test wiedzy,- test sprawności fizycznej,- test psychologiczny,- test kompetencyjny,- rozmowa kwalifikacyjna,- ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,- sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Funkcjonariusz celny
Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:wykształcenie: średnie lub średnie branżoweobywatelstwo polskie,korzystanie z pełni praw publicznych,nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,nieposzlakowana opinia,stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku.Wymagania dodatkowe:prawo jazdy kategorii B.wykształcenie wyższe preferowane administracyjne, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Mianowanie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 882,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu