Praca: Specjalista w Zespole Regulacji Prawnych Nieruchomości i UmówWrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania nieruchomościami   

 

Poszukujemy osób na stanowisko:

Specjalista w Zespole Regulacji Prawnych Nieruchomości i Umów
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • minimum 3-letni staż pracy u zarządcy nieruchomości, w firmie inwestycyjnej lub kancelarii prawnej obsługującej podmioty w branży nieruchomości,
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi, przepisów prawa miejscowego oraz podstaw księgowości,
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office w tym także Excel,
 • profesjonalizm i umiejętność współpracy w działaniu,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • wysoki poziom skuteczności i zaangażowania, dokładność.
Opis stanowiska:
 • bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych i orzecznictwie w zakresie obejmującym zarządzanie nieruchomościami [zarządzanie zasobem komunalnym] w tym m.in. K.C., K.P.A., UoGN, itp.,
 • analiza dokumentów oraz rekomendowanie rozwiązań w prowadzonych sprawach,
 • tworzenie rozwiązań formalno–prawnych związanych z zarządzaniem lokalami użytkowymi należącymi do zasobu komunalnego,
 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych Spółki, w tym przygotowanie i wdrażanie procedur w celu standaryzacji zadań wykonywanych przez komórki merytoryczne Spółki oraz instrukcji regulujących procesy związane z zarządzaniem nieruchomościami [zasób komunalny],
 • sporządzanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia oraz aneksów do tych umów wraz z wprowadzeniem do systemu ewidencji umów,
 • przygotowywanie nieruchomości gminnych do realizacji inwestycji na tych nieruchomościach,
 • analiza formalno-prawna nieruchomości [ewidencja gruntów i budynków w ZGKiM, KW, MPZP, decyzje podziałowe, decyzje m.in. WAB w zależności od potrzeb udział w procesie uzyskiwania zgód i pozwoleń,
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ