Praca: SpecjalistaKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 75803

Warunki pracy

- praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku


- praca wymaga  szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji


- praca pod presją czasu


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, telefon)


- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę


- praca na poziomie III piętra


 

Zakres zadań

 • realizowanie spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego policjantów zatrudnionych w KWP we Wrocławiu w celu zapewnienia ciągłości służby w komórkach i jednostkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu
 • prowadzenie akt osobowych policjantów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu służby
 • udzielanie porad i wskazówek policjantom w zakresie interpretacji przepisów oraz ujednolicenia procedur kadrowych wynikających z obowiązujących przepisów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu służby
 • rozpatrywanie w ramach II instancji odwołań od decyzji Komendantów Miejskich/Powiatowych Policji województwa dolnośląskiego w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy
 • realizowanie zagadnień związanych z wdrażaniem polityki kadrowej oraz spraw z zakresu przebiegu służby w ramach czynności nadzorczych w jednostkach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego w celu zapewnienia właściwej realizacji spraw w tym obszarze
 • realizowanie zadań związanych z wprowadzeniem i uzupełnieniem danych funkcjonariuszy w systemie SWOP
 • przygotowanie dokumentacji związanej z przebiegiem służby policjantów do archiwum KWP we Wrocławiu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w KWP we Wrocławiu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Policji
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, rzetelność i terminowość
 • umiejętność komunikacji i budowania stosunków przez współpracę
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
APLIKUJ TERAZ