Praca: SpecjalistaUrząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 78394

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych.


 

Zakres zadań

 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
 • Sporządzanie planu zamówień publicznych, wprowadzanie niezbędnych korekt do planu zamówień publicznych i opracowanie potrzeb do projektu budżetu w zakresie planowanych wydatków budżetowych.
 • Współuczestnictwo w przygotowywaniu projektu planu zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych dla budynków Urzędu, w tym oddziałów wraz z planowaną wysokością środków finansowych oraz w opracowaniu potrzeb do projektu budżetu w zakresie planowanych wydatków budżetowych w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi.
 • Współpraca w sporządzaniu wykazu zamówień publicznych udzielonych w danym roku w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z wyłączeniem tych przepisów, których przedmiotem były dostawy lub usługi z branży informatycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1,5 roku w administracji publicznej lub 1 rok w obszarze zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi.
 • Kreatywność.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Łatwość komunikacji.
 • Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.
APLIKUJ TERAZ