Praca: SpecjalistaWojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 84771

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Praca z użyciem komputera trwa min. 6 godz. w ciągu dnia pracy. 

Zakres zadań

 • Organizuje system pełnienia służb dyżurnych oraz prowadzenie cyklicznego szkolenia w zakresie pełnienia dyżurów osób wyznaczonych do pełnienia dyżurów.
 • Opracowuje plany szkolenia WKU w ramach dni gotowości mobilizacyjnej i bojowej na każdy rok kalendarzowy.
 • Organizuje system alarmowania kadry oraz pracowników WKU.
 • Opracowuje dokumentację oficera dyżurnego i warty w MSD oraz w zapasowym miejscu osiągania gotowości do podjęcia działań.
 • Opracowuje dokumentację dla kurierów w zapasowym systemie alarmowania oraz szkolenie kurierów w zapasowym systemie alarmowania z zakresu wykonania zadań.
 • Opracowuje meldunki tygodniowe, miesięczne i doraźne dotyczące działalności szkoleniowej i działalności bieżącej WKU.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność negocjacji.
APLIKUJ TERAZ