Praca: SpecjalistaUrząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87124

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


- praca z petentami.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze, winda.


 

Zakres zadań

 • wydaje i przedłuża dokumenty bezpieczeństwa statku;
 • wydaje świadectwa pomiarowe;
 • prowadzi rejestr administracyjny polskich statków żeglugi śródlądowej; wydaje dokumenty rejestracyjne, wykreśla statki z rejestru, udziela informacji o figurowaniu danego podmiotu w rejestrze, wydaje wyciągi i zaświadczenia;
 • wydaje zezwolenia na przewozy specjalne i jednorazowe podróże niezwiązane z eksploatacją statku;
 • wydaje pozwolenia na wykonywanie prac podwodnych;
 • wydaje pozwolenia na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych obcym statkom;
 • rejestruje dzienniki pokładowe statków, dzienniki prac podwodnych, książki kontroli oleju;
 • współpracuje z Techniczną Komisją Inspekcyjną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność posługiwania programami MS Word, Excel
 • Znajomość Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość Ustawy o żegludze śródlądowej wraz z aktami wykonawczymi
 • Umiejetność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Asertywność, umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • j. angielski/ j.niemiecki
APLIKUJ TERAZ