Praca: SpecjalistaUrząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87257

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych.


 

Zakres zadań

 • Analizuje dane miesięczne i roczne ze statystyki produktowej z wybranych działów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
 • Kontroluje przebieg rocznego badania ze statystyki produktowej oraz bierze udział w akceptacji danych w porozumieniu z departamentem autorskim Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Prowadzi prace analityczne na podstawie danych wynikowych z badania miesięcznego i badania rocznego ze statystyki produktowej.
 • Prowadzi prace koncepcyjne związane z wprowadzeniem metod matematyczno-statystycznych w kontroli i analizie danych z badania miesięcznego ze statystyki produktowej, w kontekście obowiązującej metodologii badania.
 • Inicjuje i opracowuje publikacje oraz materiały promocyjne z zakresu statystyki produktowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji lub do 1 roku w obszarze analiz statystycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Analityczne myślenie.
 • Kreatywność.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Obsługa Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość metod analizy statystyczno-matematycznej.
APLIKUJ TERAZ