Praca: Starszy ekspert skarbowyIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 73770

Warunki pracy


 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • praca jednozmianowa wykonywania w porze dziennej

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • budynek przystosowany dla potrzeb osób z lekką niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • •Wykonuje analizy w celu identyfikacji, prognozowania i oceny zjawisk i zagrożeń występujących we właściwości KAS mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych;
 • •Realizuje nadzór merytoryczny nad analizami ryzyka w IAS w celu ustalenia procedur działania oraz obiegu i trybu wymiany informacji w tym zakresie;
 • •Obsługuje systemy informatyczne zawierające informacje w obszarze zadań KAS w celu pozyskiwania i rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem zewnętrznym;
 • •Sporządza sprawozdania w celu dostarczenia informacji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z realizacją polityki finansowej państwa oraz zarządzania ryzykiem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 5 lat w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego)
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego i celnego
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych, w tym bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętności analityczne oraz formułowania wniosków
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi relacyjnych baz danych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku.
APLIKUJ TERAZ