Praca: Starszy inspektorKomenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 78885

Warunki pracy

Stanowisko pracy znajduje się na II kondygnaji budynku, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, powyżej połowy dobowego czasu pracy przy monitorze ekranowym. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


 


 

Zakres zadań

 • Ewidencjonowanie w systemie E-komenda dokumentacji wpływającej do referatu, ich odpowiednia klasyfikacja w celu prawidłowej ich archiwizacji.
 • Współpraca z Sądami i Prokuraturami w celu wykonywania wyroków, postanowień dotyczących przepadku lub zniszczenia dowodów rzeczowych.
 • Prowadzenie ewidencji absencji funkcjonariuszy oraz opracowywanie sprawozdań w celu określenia poziomu absencji wśród funkcjonariuszy.
 • Prowadzenie ewidencji poświadczeń bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych w celu dopuszczenia ich do informacji niejawnych oznaczonych określoną klauzulą tajności oraz sprawowanie nadzoru nad terminowym składaniem ankiet bezpieczeństwa w jednostce.
 • Rejestrowanie czynności sprawdzających RCZS w systemie E-komenda oraz ich archiwizacja w celu potwierdzenia zaistnienia przestępstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość Kodeksu Postępowania Karnego
 • znajomość Kodeksu Karnego
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ