Praca: Starszy inspektorWojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 78884

Warunki pracy

- narzędzia i materiały pracy - komputer,


- praca w godz. 7.00 - 15.00,


- praca w siedzibie firmy,


- bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku -obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety w jednym z dwóch budynków. W razie potrzeby możliwość zastosowania rozwiązania alternatywnego.

Zakres zadań

 • bieżąca dekretacja dowodów księgowych wpływających do Zespołu w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, księgowanie operacji finansowych uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych, sporządzanie budżetowych oraz finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • obsługa obowiązujących w zespole systemów i programów, w tym: programu finansowo-księgowego PROGMAN, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, PŁATNIK, BUZA, systemu bankowości elektronicznej
 • wykonuje czynności dotyczące zmian w planach finansowych jednostek podległych oraz WIW we Wrocławiu 9np. decyzje, zarządzenia, pisma) w układzie tradycyjnym i zadaniowym
 • przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania, sprawozdawczości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego finansowo - księgowy
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego (Office)
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa systemu PŁATNIK
 • obsługa ssystemu Bankowości Elektronicznej
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • samodzielność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • terminowość
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
APLIKUJ TERAZ