Praca: Starszy inspektorKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 80064

Warunki pracy

- praca siedząca


- praca wymaga szczególnej koncentracji


- praca wymaga sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


- praca przy komputerze


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)


- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy

Zakres zadań

 • naliczanie i sporządzanie list miesięcznych uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników wraz z potrąceniami wynikającymi z prawidłowo ustalonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, prawidłowo ustalonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z tytułu prowadzonej egzekucji zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu dokonania terminowej realizacji przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych płacowych dla policjantów i pracowników
 • obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczenia składek DRA, RCA w celu przekazania do ZUS przy wykorzystaniu programu PŁATNIK
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń w celu prawidłowego naliczenia płacy
 • sporządzanie rocznej rozliczeniowej informacji w zakresie pobranego dochodowego od osób fizycznych PIT-11 lub PIT-40 w celu terminowego przekazania do właściwego Urzędu Skarbowego oraz podatnikom przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych płacowych dla policjantów i pracowników
 • sporządzanie i dostarczanie, w celu przekazania informacji pracownikowi, raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej – ZUS-RMUA przy wykorzystaniu programu PŁATNIK
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do Archiwum KWP w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków w celu przekazania informacji pracownikowi lub instytucji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w komórkach finansowych
 • przeszkolenie z zakresu przepisów dotyczących obliczania płac, przeszkolenie z zakresu rozliczania składek ZUS
 • umiejętność obsługi płacowych programów komputerowych, programu PŁATNIK
 • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów podatkowych, prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność niezbędna przy obsłudze interesantów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w komórkach płacowo-kadrowych
APLIKUJ TERAZ