Praca: Starszy inspektorKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87111

Warunki pracy

- praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku


- praca wymaga szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji


- praca pod presją czasu


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk 


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, telefon)


- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę


- praca na poziomie III piętra

Zakres zadań

 • prowadzeniem ewidencji głównej sprzętu i wyposażenia sportowo-szkoleniowego, kulturalno-oświatowego, muzycznego, medycznego i materiałów kwaterunkowo-gospodarczych będących w użytkowaniu jednostek Policji województwa dolnośląskiego w celu zapewnienia właściwej gospodarki sprzętem i wyposażeniem oraz materiałami oraz opracowywaniem norm należności sprzętu i wyposażenia sportowo-szkoleniowego, kulturalno-oświatowego i muzycznego w celu prawidłowej realizacji zaopatrzenia jednostek Policji
 • zaopatrywaniem jednostek w sprzęt i wyposażenie sportowo-szkoleniowe, kulturalno-oświatowe, muzyczne oraz materiały kwaterunkowe-gospodarcze w celu realizacji norm należności oraz zgłaszanych potrzeb, w tym prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych
 • kontrolowaniem prawidłowości gospodarki magazynowej wraz z okresowym (raz w miesiącu) sprawdzaniem zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym magazynu w celu zapewnienia właściwej gospodarki magazynowej
 • organizowaniem o przygotowaniem inwentaryzacji i wybrakowań sprzętu i wyposażenia sportowo-szkoleniowego, kulturalno-oświatowego i muzycznego w celu zapewnienia właściwej gospodarki majątkiem
 • prowadzeniem postępowań szkodowych w zakresie sprzętu i wyposażenia sportowo-szkoleniowego, kulturalno-oświatowego i muzycznego w celu zapewnienia właściwej gospodarki majątkiem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • dobra znajomość przepisów dot. stanowiska pracy
 • komunikatywność
 • znajomość oprogramowania MS Office (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki rzeczowymi składnikami majątku
APLIKUJ TERAZ