Praca: Starszy kupiecImpel S.A. – spółka matka Grupy Impel, lidera w Polsce w zakresie usług outsourcingowych, poszukuje osoby do swojego Centralnego Biura Zakupów na stanowisko

Starszy kupiec
Miejsce pracy: Wrocław

Twój zakres obowiązków:

 • Realizowanie procesów zakupowych, zgodnie z polityką oraz standardami obowiązującymi w Grupie Impel
 • Pozyskiwanie informacji z rynku dostawców towarów i usług poprzez nawiązywanie i utrzymywanie relacji z potencjalnymi dostawcami - zwłaszcza w zakresie rynku dostawców HORECA
 • Prowadzenie negocjacji zakupowych w sposób nakierowany na osiąganie znaczących korzyści negocjacyjnych – trwałych oszczędności oraz unikanie kosztów/podwyżek
 • Samodzielna realizacja/współrealizacja istotnych procesów zakupowych oraz udzielanie wsparcia/udział w projektach strategicznych Grupy Impel
 • Skuteczne koordynowanie zespołów zakupowych w ramach przyznanych procesów zakupowych
 • Realizowanie procesów zakupowych zgodnie z ustalonym harmonogramem/obowiązującym SLA dla danego procesu

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • 3-5 letnie doświadczenie w pracy w obszarze zakupów -zwłaszcza dla kategorii Catering (nabiał, artykuły spożywcze, itp.)
 • Doświadczenie we współpracy z interesariuszami
 • Doświadczenie w obszarze raportowania wyników pracy przed właścicielem biznesowym (decydentem)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu min. średniozaawansowanym
 • Wiedza specjalistyczna w obszarze zakupów, wysoki poziom znajomości zagadnień handlowych i w zakresie umów
 • Wysoki poziom umiejętności negocjacyjnych
 • Zdolności analityczne, umiejętność przetwarzania I interpretacji danych
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • Biegła obsługa komputera (znajomość MS Office)
 • Mile widziana znajomość obsługi systemu SAP

To oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie będącej liderem w zakresie usług outsourcingowych
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo (nie wykluczamy możliwości nawiązania stałej współpracy po tym okresie) oraz niezbędne narzędzia pracy
 • Dużą odpowiedzialność i samodzielność zadań
 • Przestrzeń do samorealizacji, możliwość kreowania rozwiązań w swoim obszarze odpowiedzialności
 • Współpracę z ekspertami w swoich dziedzinach biznesowych
 • Szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe
 • Możliwość przystąpienia do programu Multisport, ubezpieczenia grupowego lub prywatnej opieki medycznej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.


Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel SA przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj


Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:


Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

APLIKUJ TERAZ