Praca: Starszy legalizatorOkręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy legalizator
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 75187

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka,niszczarka dokumentów,telefon. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich).  W budynku jest winda osobowa. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta w Wydziale Legalizacji,w tym:
 • Obsługa platformy informatycznej ŚWITEŹ w zakresie obsługi klientów Wydziału,
 • Wystawianie faktur VAT za wykonane usługi,
 • Prowadzenie osobistej, telefonicznej, e-mailowej obsługi klientów,
 • Przyjmowanie i wydawanie przyrządów pomiarowych zgłaszanych przez klientów do legalizacji lub wzorcowania,
 • Prowadzenie spraw administracyjno-biurowych w Wydziale Legalizacji, w tym:
 • Wykonywanie prac kancelaryjnych,
 • Sporządzanie sprawozdań i zestawień,
 • Rozliczanie zaliczki,
 • Prowadzenie ewidencji stempli i naklejek legalizacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie administracyjne, informatyczne lub techniczne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • Biegła znajomość oprogramowania MS Office,
 • Wiedza w zakresie obsługi i działania baz danych,
 • Umiejetność bardzo dobrej organizacji pracy, dokładność i systematyczność,
 • Odporność na stres,
 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Umiejetność bezkonfliktowej pracy w zespole,
 • Znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność i kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • Znajomość systemów zarządzania wg normy ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001.
 • prawo jazdy kat.B
APLIKUJ TERAZ