Praca: Starszy legalizatorOkręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy legalizator
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 75539

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynnosci przyjmowania i wydawania przyrządów pomiarowych.Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka,niszczarka dokumentów,telefon.  W budynku jest winda osobowa, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań

 • Przyjmuje i wydaje przyrządy pomiarowe dostarczone przez klientów,
 • Rejestruje wnioski o wykonanie czynności metrologicznych (m. in. legalizacji i wzorcowania),
 • Obsługuje platformę elektroniczną Świteź w zakresie obsługi klientów wydziału,
 • Sporządza sprawozdania i zestawienia,
 • Wystawia faktury za wykonane usługi,
 • Pobiera płatności za wykonane usługi (w gotówce lub kartą),
 • Prowadzi telefoniczną i mailową obsługę klientów (wymiana korespondencji dotycząca zgłoszonych wniosków i zleceń),
 • Współpracuje z kierownikami laboratoriów,
 • Współpracuje z firmami kurierskimi (zlecanie przesyłek, przyjmowanie i przygotowywanie do wysyłki paczek z przyrządami pomiarowymi),

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office,
 • Odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza w zakresie obsługi i działania baz danych oraz EZD,
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o miarach oraz aktów wykonawczych do niej,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość systemów zarządzania wg norm ISO 9001 i ISO/IEC 17025,
 • Prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ