Praca: Starszy referentIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 73791

Warunki pracy

·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


·         Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej


·         Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


·         Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe


·         Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu


-         Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych


-         Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych


-          Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych


-         Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych
-         Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesie rekrutacji poprzez tworzenie i publikację w ustalonych kanałach rekrutacyjnych aktualnych ogłoszeń o naborze oraz prowadzi bazę informacji o kandydatach w celu zapewnienia sprawnego przebiegu naboru,
 • Zamieszcza komunikaty wewnętrzne w wybranych kanałach w celu zapewnienia właściwej komunikacji wewnątrz organizacji,
 • Prowadzi i aktualizuje bazę informacji o pracownikach/ funkcjonariuszach w zakresie ich kompetencji, umiejętności, kwalifikacji, wiedzy, uprawnień w celu dostarczenia informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych,
 • Prowadzi bazy danych w celu dostarczenia danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz i planowania w zakresie zasobów ludzkich oraz pomiaru efektywności procesów ZZL,
 • Wspiera proces organizacji szkoleń i działań rozwojowych niebędących szkoleniami w celu zapewnienia ich sprawnej realizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 0,5 roku w pracy biurowej)
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Podstawowa znajomość procesów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ