Praca: Starszy referentIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Oleśnica
Ogłoszenie o naborze Nr 77354

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe,

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej,

 • Budynek biurowy 4 piętrowy współużytkowany przez trzy instytucje: ZUS, PZU i US przy  ul. Lwowskiej 34-38 w Oleśnicy

 • Urząd Skarbowy zajmuje skrzydło zachodnie z 3 piętrami

 • Ograniczona ilość bezpłatnych miejsc parkingowych przy budynku

 • Na parkingu przy budynku, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Lwowskiej przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Tylko na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych

 • Brak zaplecza socjalnego

Zakres zadań

 • Podejmuje działania zmierzające do likwidacji zaległości podatkowych w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności.
 • Prowadzi sprawy z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w celu efektywnego egzekwowania zaległości.
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postepowania egzekucyjnego w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności.
 • Inicjuje i bierze udział w postepowaniach wieczystoksięgowych oraz przed sadami w celu realizacji zadań wierzyciela.
 • Wydaje zaświadczenia dot. pomocy publicznej oraz ewidencjonuje udzielona pomoc w systemach informatycznych celem zapewnienia bieżącej informacji o udzielonej pomocy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, administracyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ