Praca: Starszy referentIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 77674

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe,

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej,

 • Budynek wielokondygnacyjny złożony z części 6 kondygnacyjnej i 4 kondygnacyjnej wyposażony w windę (winda bez poręczy)
  W budynku występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – dla osób poruszających się na wózku dostępna jest wyłącznie część budynku 6 kondygnacyjna (brak możliwości przejazdu wózkiem z części 6 kondygnacyjnej do części 4 kondygnacyjnej)

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na parterze w 6 kondygnacyjnej części budynku

 • Zaplecze socjalne – wyłącznie w budynku 6 kondygnacyjnym (bufet na parterze budynku oraz pomieszczenia socjalne na każdej kondygnacji części 6 kondygnacyjnej)

 • Parking przy budynku Urzędu z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście główne do Urzędu od strony ul. Żmigrodzkiej przystosowane dla osób niepełnosprawnych – dojazd z poziomu terenu.

Zakres zadań

 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł w celu wytypowania podatników do kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.
 • Zarządza ryzykiem zewnętrznym oraz identyfikuje obszary zagrożeń w celu wypełniania obowiązków podatkowych i celnych.
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli w celu zapewnienia prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
 • Prowadzi analizy branżowe w zakresie działania kluczowych podmiotów w celu prawidłowego typowania podatników do kontroli.
 • Koordynuje sprawozdawczość realizowaną przez urząd w celu rzetelnego wykonania obowiązków sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ