Praca: Starszy referentKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 83535

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu


- narzędzia pracy: stanowisko komputerowe, kserokopiarka, fax


- oświetlenie naturalne i sztuczne 


- pomieszczenie biurowe na parterze, toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję magazynową materiałów w systemie komputerowym w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki materiałowej
 • prowadzi ewidencję główną pozostałych środków trwałych i środków trwałych pozostających w gestii zespołu w uzgodnieniu z Wydziałem Finansów KWP w celu prawidłowego określenia wartości majątku oraz jego użytkowników
 • dokonuje weryfikacji operacji finansowych z zakresu zakupu materiałów i sprzętu oraz usług pozostających w gestii zespołu w celu potwierdzenia prawidłowości wydatku pod względem merytorycznym i finansowym
 • przygotowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów i sprzętu pozostających w gestii zespołu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przepisów obowiązujących w tym zakresie
 • współuczestniczy w prowadzeniu rejestrów wydatków wydziału realizowanych przez KWP, KMP, KPP w celu dostarczenia aktualnej informacji o wysokości wydatków w odniesieniu do obowiązujących limitów finansowych
 • współuczestniczy w kompletowaniu informacji niezbędnych do opracowania rocznego planu finansowego i rzeczowego wydatków wydziału oraz niezbędnych korekt
 • współuczestniczy w prowadzeniu postępowań szkodowych z zakresu działania wydziału zmierzające do ustalenia sprawców powstałych szkód w celu przekazania komórkom egzekwującym spłatę należności na rzecz KWP
 • wspomaga kompletowanie dokumentów dotyczących przyjęcia darowizn rzeczowych i finansowych w celu uzyskania akceptacji kierownika jednostki na pozyskanie środków pozabudżetowych, ich wykorzystanie i rozliczenie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (półtora roku) pracy w administracji
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność interpretacji przepisów oraz stosowania prawa w praktyce
 • obsługa pakietu Microsoft Office
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie ekonomiczne
APLIKUJ TERAZ