Praca: Starszy referentIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 84654

Warunki pracy

·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


·         Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej


·         Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


·         Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe


·         Budynek przystosowany dla potrzeb osób z lekką niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • •Prowadzi w pierwszej instancji postępowania w sprawach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej w celu rozpatrzenia wniosku i wydania stosownego rozstrzygnięcia;
 • •Współpracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami i innymi placówkami badawczymi oraz zleca im badania i analizy w celu ustalenia właściwej klasyfikacji wyrobów na potrzeby wydawania wiążących informacji akcyzowych;
 • •Opiniuje instrukcje wyjazdowe dla przedstawicieli Polski na sesje Komitetu Systemu Zharmonizowanego na szczeblu Światowej Organizacji Celnej oraz na posiedzenia Komitetu Kodeksu Celnego na poziomie Unii Europejskiej w zakresie właściwości rzeczowej komórki oraz opiniuje projekty aktów prawnych przekazanych w ramach uzgodnień w celu przekazania stanowiska przez dyrektora IAS we Wrocławiu;
 • •Wspiera laboratoria mobilne w zakresie klasyfikacji taryfowej wyrobów petrochemicznych oraz wspiera kontrolę celno-skarbową Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w zakresie związanym z poborem prób, klasyfikacją taryfową wyrobów akcyzowych pobranych do badań oraz współpracą z laboratoriami w celu zapewnienia prawidłowości i jednolitości w zakresie stosowania przepisów prawa i klasyfikacji taryfowej wyrobów akcyzowych pobranych do badań;
 • •Obsługuje informację telefoniczną i e-mailową dla klienta zewnętrznego w zakresie właściwości rzeczowej komórki oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie IAS we Wrocławiu zanonimizowane informacje dot. wydanych WIA w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji osobom zamierzającym skorzystać z instytucji wiążącej informacji akcyzowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku pracy biurowej
 • •Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • •Umiejętność redagowania pism
 • •Podstawowa znajomość prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ