Praca: Starszy referentKomenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 84744

Warunki pracy

Praca będzie wykonywana na parterze budynku, przy oswietleniu naturalnym i sztucznym.


Istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku KMP przy ul. Szymanowskiego 11 oraz pomiędzy budynkami: KMP przy ul. Szymanowskiego 11, a KMP przy ul. Sołtysowickiej 21.


W budynku przy ul. Szymanowskiego brak windy.

Zakres zadań

 • prowadzenie Elektronicznego Dziennika Korespondencji (E-KOMENDA), dzienników podawczych w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z obiegiem dokumentów
 • sporządzanie list obecności oraz prowadzenie ewidencji wyjść w godzinach służbowych, wypełnianie kart ewidencji czasu pracy pracowników cywilnych w celu przestrzegania dyscypliny pracy
 • obsługa e-faktur w systemie SWOP w celu ich właściwego obiegu i rozliczenia oraz rozliczenie kosztów związanych z przesyłkami z Poczty Polskiej
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działaniem komisji do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie zapomogi w celu zapewnienia ciągłości prac komisji
 • prowadzenie ewidencji urlopów wydziału celem prawidłowego i terminowego wykorzystania przez policjantów oraz pracowników cywilnych urlopów wypoczynkowych oraz dodatkowych
 • wystawianie i przechowywanie kart obiegowych wewnętrznych wydziału dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zwalnianych i przenoszonych do innych komórek organizacyjnych celem prawidłowego rozliczenia pracowników
 • prowadzenie ewidencji pieczęci będących na stanie wydziału celem prawidłowego wydawania i rozliczenia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych z pobranych wcześniej stempli
 • uczestniczenie w okresowym komisyjnym kwalifikowaniu i brakowaniu akt Wydziału Wspomagającego celem bieżącego i prawidłowego archiwizowania dokumentów znajdujących się na stanie wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjnej
 • komunikatywność
 • dobra organizacja pracy własnej
 • terminowość
 • obsługa komputera w zakresie znajomości pakietów biurowych MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ