Praca: Starszy referentKomenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 86226

Warunki pracy

- praca na parterze budynku,


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk,


- budynek częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • rozdzielaniem wpływającej korespondencji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • wykonywaniem czynności związanych z rejestracją wpływu, obiegu i ekspedycją dokumentów i przesyłek ( w tym faxów) w Elektronicznym Dzienniku korespondencji
 • prowadzeniem ewiidencji kart zapoznania z dokumentami w celu powiadomienia pracowników o obowiązujących przepisach prawnych
 • współpracą z innymi komórkami organizacyjnymi KMP, KWP w celu właściwego obiegu dokumentów i korespondencji
 • obsługą internetowej poczty elektronicznej (skrzynki odbiorczej Naczelnika Wydziału Kadr) w celu bieżącego odbioru wiadomości i poleceń oraz wysyłania pism wytworzonych w Wydziale Kadr
 • archiwizacją materiałów wytworzonych w sekretariacie wydziału w celu przekazania ich do składnicy archiwalnej KMP we Wrocławiu
 • prowadzeniem ewidencji gospodarki materiałowo-technicznej oraz sprzętu kwaterunkowo-gospodarczego łączności i informatycznego Wydziału Kadr w celu zapewnienia właściwego nadzoru
 • sporządzeniem e-grafików pracy funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad w/w mieniem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • wiedza z zakresu archiwizacji dokumentów
 • posiadanie poświiadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r., o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ