Praca: Starszy referentKomenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87821

Warunki pracy

- praca na I kondygnacji budynku,


- wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


- budynek częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym poprawność protokołów akt kat. BC o wartości niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w celu zapewnienia właściwego postępowania z wytworzoną dokumentacją
 • przyjmuje i ewidencjonuje akta zgodnie z zasadami archiwizacji w celu zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji wytworzonej przez komórki organizacyjne KMP we Wrocławiu
 • gromadzi, opracowuje i porządkuje akta zgodnie z zasadami archiwizacji w celu zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji wytworzonej przez komórki organizacyjne KMP we Wrocławiu
 • sprawuje nadzór instancyjny nad składnicami akt w Komisariatach Policji podległych KMP we Wrocławiu w celu zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją wytworzoną przez jednostki organizacyjne w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu
 • kwalifikuje i klasyfikuje akta oraz dokonuje oceny archiwalnej protokołów brakowania akt o czasowym przechowywania w celu zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją wytworzoną w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu
 • udostępnia akta i udziela informacji o posiadanym zasobie archiwalnym upoważnionym osobom prawnym lub fizycznym w celach służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych lub innych w celu zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją wytworzoną w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu
 • udziela instruktaży pracownikom składnic akt w celu zapewnienia postępowania z aktami zgodnego z przepisami o archiwizowaniu wytworzonej dokumentacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem archiwum
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • praca zespołowa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • asertywność
APLIKUJ TERAZ