Praca: Starszy referentIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87457

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek wielokondygnacyjny złożony z części 6 kondygnacyjnej i 4 kondygnacyjnej wyposażony w windę (winda bez poręczy)

 • W budynku występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – dla osób poruszających się na wózku dostępna jest wyłącznie część budynku 6 kondygnacyjna (brak możliwości przejazdu wózkiem z części 6 kondygnacyjnej do części 4 kondygnacyjnej)

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na parterze w 6 kondygnacyjnej części budynku

 • Zaplecze socjalne – wyłącznie w budynku 6 kondygnacyjnym (bufet na parterze budynku oraz pomieszczenia socjalne na każdej kondygnacji części 6 kondygnacyjnej)

 • Parking przy budynku Urzędu z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście główne do Urzędu od strony ul. Żmigrodzkiej przystosowane dla osób niepełnosprawnych – dojazd z poziomu terenu

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w zakresie ulg, zabezpieczeń, rygoru natychmiastowej wykonalności, odpowiedzialności osób trzecich, wstrzymania wykonania - w celu zapewnienia wywiązywania się podatników/osób trzecich z zobowiązań podatkowych lub zminimalizowania ryzyka ich niewykonania
 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniu: upadłościowym naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym (w tym występuje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości) oraz dotyczącym zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności
 • Wydaje zaświadczenia dotyczące pomocy publicznej, celem zapewnienia bieżącej informacji o udzielonej pomocy
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych
 • Ewidencjonuje dane z dokumentów w obowiązujących systemach informatycznych (w tym udzieloną pomoc publiczną) w celu zapewnienia aktualnej informacji (w tym o udzielonej pomocy publicznej)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 0,5 roku w pracy biurowej)
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, administracyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ