Praca: Starszy referentKomenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Środa Śląska
Ogłoszenie o naborze Nr 90491

Warunki pracy

- praca w systemie jednozmianowym


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, telefon)


- praca pod presją czasu


 

Zakres zadań

 • wdraża oraz koordynuje działania z zakresu realizacji polityki kadrowej Komendanta
 • koordynuje badania profilaktyczne, kontrolne, kierowców, wstępne oraz szczepienia ochronne dla policjantów oraz pracowników cywilnych Komendy
 • koordynuje lokalne doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy
 • kieruje funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy na kursy specjalistyczne oraz inne formy doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie
 • ustala uprawnienia pracowników cywilnych Komendy do nagród jubileuszowych oraz innych przysługujących im świadczeń
 • prowadzi czynności z zakresu postępowań na stanowiska członków korpusu służby cywilnej w trybie i na zasadach określonych w przepisach o służbie cywilnej
 • sporządza analizy, meldunki dotyczące ruchów kadrowych w celu przekazania do KWP we Wrocławiu aktualnej informacji o stanie zatrudnienia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o Policji i przepisów wykonawczych, znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, umiejętność interpretowania przepisów i stosowania prawa w praktyce, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, dyspozycyjność, dokładność, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"
APLIKUJ TERAZ