Praca: Starszy specjalistaKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 73997

Warunki pracy

budynek administracyjno-biurowy z cegły, klimatyzowany, dwukondygnacyjny, wyposażony w windy

Zakres zadań

 • posiada znajomość specyfiki i zagrożeń występujących podczas pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • prowadzenie kontroli warunków pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • prowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu BHP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie BHP
 • wysoka kultura osobista,
 • posiadanie conajmniej 3 letniego stażu w urzędzie administracji publicznej,
 • znajomość specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • obsługa urządzeń biurowych, znajomość i obsługa pakietu MS Windows Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ