Praca: Starszy specjalistaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 81040

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przyjmowanie i analizowanie oświadczeń majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących analizy oświadczeń majątkowych
 • prowadzenie spraw związanych z rozdzieleniem i rozliczaniem dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez analizę i weryfikację wniosków w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji dotyczących odmowy udostępnienia danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • udostępnianie danych wynikających z oświadczeń majątkowych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa
 • znajomość ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych
APLIKUJ TERAZ