Praca: Starszy specjalistaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 83599

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyjazdy służbowe krajowe,
obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


 

Zakres zadań

 • współpracuje z zespołem w zakresie opiniowania i sprawdzania dokumentacji projektowych dla Systemów Zarządzania Ruchem,
 • podejmuje działania związane z rozwojem oraz wdrażaniem rozwiązań służących do utrzymania dróg, zarządzania i sterowania ruchem (m.in. w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, systemów osłony wizyjno – meteorologicznej dróg, preselekcyjnych systemów ważenia pojazdów w ruchu),
 • sprawdza istniejące urządzenia systemów zarządzania ruchem i osłon meteorologicznych, systemów łączności alarmowej, kontroluje dzienniki pracy urządzeń, analizuje zgłoszenia celem identyfikacji problemów wpływających na wydajność i niezawodność Systemów Zarządzania Ruchem oraz przygotowuje materiały do postepowań przetargowych,
 • współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie komunikatów wyświetlanych na znakach zmiennej treści,
 • przygotowuje materiały dotyczące utrzymania i remontów Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem lub zarządzania drogami lub budową dróg lub projektowania dróg lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu,
 • znajomość przepisów dot. dróg publicznych i ochrony pasa drogowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu oraz informatycznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera (pakiet MS-Office)
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ