Praca: Starszy specjalistaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87150

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • weryfikowanie wniosków jednostek realizujących budżet Wojewody Dolnośląskiego, dotyczących zmian w planie wydatków,
 • weryfikowanie wystąpień kierowanych do Ministra Finansów, dotyczących uruchomienia rezerw celowych, wnioskowanych przez jednostki realizujące budżet Wojewody Dolnośląskiego,
 • sporządzanie okresowych ocen przebiegu wykonania dochodów, wydatków oraz realizacji zadań przez jednostki realizujące budżet Wojewody Dolnośląskiego,
 • sporządzanie projektów odpowiedzi Wojewody w sprawach przyznawania dodatkowych środków finansowych jednostkom realizującym budżet Wojewody Dolnośląskiego,
 • opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu państwa w części 85/02 – budżet województwa dolnośląskiego,
 • opracowywanie planu finansowego budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dany rok budżetowy,
 • weryfikowanie oraz akceptowanie umów/aneksów w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umów – Dolnośląski Urząd Wojewódzki (e –CRU),
 • weryfikowanie listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości lub rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • znajomość ustawy o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ