Praca: Technik farmaceutycznyPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Technik farmaceutyczny
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/0707
OBOWIĄZKI:
1. Znajomość i przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. 2020.944 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. 2020.2050), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz.U. 2020.186 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.2. Prawidłowe przyjmowanie, wydawanie i przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym nad środków bardzo silnie działających, odurzających i psychotropowych.3. Prowadzenie rozliczenia przychodu i rozchodu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym środków bardzo silnie działających, odurzających i psychotropowych.4. Dokonywanie wyceny pobranych na receptariusze produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym środków bardzo silnie działających, odurzających i psychotropowych.5. Udzielanie informacji o produktach leczniczych.6. Dbałość, by produkty lecznicze nie ulegały przeterminowaniu.7. Współpraca z kierownikami Podstacji i Oddziałów Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w zakresie zaopatrzenia w produkty medyczne i opatrunki, gospodarowanie nimi oraz ustalanie norm zapasów.8. Przeprowadzanie kontroli apteczek w Podstacjach i Oddziałach Pogotowia w zakresie prawidłowego przechowywania produktów leczniczych i opatrunków, zapasów i terminów ich ważności.9. Przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych na zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych.10. Przestrzeganie prawidłowego wyboru źródeł zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym środków bardzo silnie działających, odurzających i psychotropowych oraz prawidłowego postępowania związanego z zakupami, dostosowanie do wymogów określonych w przepisach o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu.11. Sporządzanie okresowej sprawozdawczości z obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, bieżące monitorowanie działań niepożądanych, sporządzanie raportów i wniosków.Oferta dostępna w sali C. Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 77 31 521, osobisty.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Technik farmaceutyczny* (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenie: średnie zawodowe, inne, kierunek: Farmacja


Wymagania inne:

wykształcenie: średnie farmaceutyczne,przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w aptece lub aptece szpitalnej,dobra znajomość obsługi programów: Excel, Word, do wysyłania poczty elektronicznej, staranność, sumienność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole,mile widziane referencje

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 470 - 4 164 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu