Praca: Technolog ds. serwisu i kontroli przyrządów pomiarowych​Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. nawierzchni i podtorza

Wrocław
Numer referencyjny:
WZ/IG/71/04/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad funkcjonowaniem i serwisowaniem systemów diagnostycznych zainstalowanych na pojazdach kolejowych do automatycznych pomiarów parametrów drogi kolejowej. Zadania wykonywane na tym stanowisku mają na celu utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej aparatury i systemów pomiarowych. Systemy pomiarowe zainstalowane na pojazdach funkcjonują w oparciu o skaning laserowy, metody wizyjne oraz ultradźwiękowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • monitorowanie poprawności pracy systemów pomiarowych,
 • nadzorowanie i monitorowanie cyklicznych przeglądów aparatury pomiarowej na pojazdach pomiarowych,
 • nadzorowanie i monitorowanie wykonywania kalibracji systemów pomiarowych,
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych cyklicznych przeglądów i kalibracji,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi (dostarczycielami systemów pomiarowych) w zakresie eksploatacji i utrzymania tych systemów,
 • nadzorowanie napraw systemów pomiarowych,
 • nadzorowanie urządzeń rejestrujących parametry jazdy w szczególności:
  • monitorowania poprawności działania rejestratorów, dokonywania ustawień serwisowych parametrów, nadzór nad coroczną legalizacją,
  • prowadzenie książki rejestracji danych z EKP” , wymiana kart w pojazdach, archiwizacja zapisów,
  • przegląd zapisu kart EKP oraz zapis w pamięci stałej komputera,
 • nadzór nad przeglądami radiotelefonów.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie techniczne,
 • znajomość pakietu MS Office (MS Word, Excel) na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się widzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość zagadnień z dziedziny utrzymania drogi kolejowej,
 • doświadczenie w zakresie metrologii,
 • wiedza zawodowa z dziedziny badań nieniszczących UT VT.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ