Praca: Zastępca Dyrektora Projektu UnijnegoPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrum Realizacji Inwestycji poszukuje osób na stanowisko:

 

Zastępca Dyrektora Projektu Unijnego

Miejsce pracy: Wrocław
numer referencyjny: WZ/IR/105/02/21

Osoba zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora Projektu będzie odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad projektami realizowanymi przez Zespół Projektu Unijnego 4/2, który działa na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • koordynowanie projektów i zadań związanych z wyznaczonym obszarem,
 • koordynowanie pracy zespołu projektowego i współpraca z innymi komórkami w zakresie realizacji projektów,
 • monitorowanie i raportowanie przebiegu projektu i wyznaczonych zadań,
 • zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanych projektów,
 • koordynowanie i nadzór nad pozyskiwaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji projektu,
 • nadzorowanie opracowywania projektów uchwał i wniosków dotyczących projektu oraz opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do wdrożenia procedury przetargowej,
 • nadzór nad sporządzaniem harmonogramów przetargów, robót oraz zamknięć torowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych,
 • nadzór nad kwalifikowalnością wydatków ponoszonych w ramach projektu dla zapewnienia prawidłowego finansowania projektu oraz akceptacja dokumentów dotyczących płatności dla Wykonawców,
 • przewodniczenie Zespołowi Oceny Projektów Inwestycyjnych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 6 lat doświadczenia zawodowego, w tym 5 lat na stanowiskach w obszarze inwestycji,
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinasowanych ze środków unijnych (POIiŚ i CEF) z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • wiedza zawodowa w zakresie: warunków kontraktowych FIDIC, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, metodyki zarządzania projektami,
 • znajomość MS Office i MS Project na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • efektywność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • proaktywność.
 Mile widziane kwalifikacje:
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami,
 • uprawnienia budowlane,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

APLIKUJ TERAZ