Praca: Zastępca Głównego EnergetykaOgłoszenie numer: 4237126, z dnia 2021-03-02

 


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w Dziale Utrzymania Obiektu na stanowisko:

Z-ca Głównego energetyka

 

Zastępca Głównego Energetyka

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

Do zakresu obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie

 • Nadzór nad eksploatacją instalacji i urządzeń technicznych elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Nadzór nad bieżącą eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Nadzór nad bieżącą eksploatacja instalacji energetycznych i gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Nadzór nad realizacją zadań wynikających z Ustawy Prawo Energetyczne oraz z przepisów dotyczących eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych:
 • Planowanie oraz nadzorowanie przeglądów urządzeń energetycznych, elektroenergetycznych oraz gazów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z urządzeniami ciśnieniowymi i dźwigowymi podlegającymi Urzędowi Dozoru Technicznego – współpraca z UDT,
 • Dokonywanie okresowych przeglądów infrastruktury energetycznej USK i opracowywanie programów poprawy – optymalizacji jej funkcjonowania.
 • Nadzorowanie rozliczania faktur, ich weryfikacja oraz tworzenie i aktualizacja kluczy podziału kosztów w zakresie prowadzonych spraw;
 • Planowanie oraz organizowanie wykonawstwa w zakresie koniecznych zmian i modernizacji zasilania urządzeń elektroenergetycznych, energetycznych, sieci instalacji oświetleniowej, napędów elektrycznych, urządzeń grzewczych i kotłów z wykorzystaniem energii odnawialnej;
 • Określanie niezbędnych uprawnień dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • Wydawanie poleceń pisemnych na pracę w warunkach niebezpiecznych.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje i oczekiwania w stosunku do kandydata

 • kopie świadectw kwalifikacyjnych z podaną datą ważności (D1; 3,4,7,10; D2;1,2,4,5,7,10, a w szczególności: uprawnienia dozorowe elektryczne w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV
 • zespołów prądotwórczych powyżej 50kW
 • uprawnienia dozorowe w zakresie sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW uprawnienia dozorowe w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW
 • uprawnienia dozorowe w zakresie sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • urządzeń i sieci energetycznych oraz gazowych
 • uprawnienia dozorowe w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji
 • sterowania i zabezpieczeń innych urządzeń wymienionych w zarządzeniu Ministra Gospodarki i z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Oferujemy

Oferta pracodawcy

 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • dofinansowanie pakietu sportowego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ