Praca: Zastępca głównego księgowego w firmie budowlanejZRUG Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu oferująca kompleksową realizację inwestycji w obszarach takich jak gaz ziemny, ropa naftowa, paliwa, instalacje przemysłowe, ciepłownictwo oraz ochrona środowiska w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydata/tki na stanowisko:

Zastępca głównego księgowego w firmie budowlanej
Miejsce pracy: Wrocław
Zadania:
 • Koordynowanie oraz monitorowanie wszystkich księgowych aspektów działalności Spółki
 • Nadzór nad rzetelną i kompletną ewidencją w księgach rachunkowych oraz odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych i zobowiązań publiczno–prawnych zgodnie z przepisami prawa pracy
 • Zapewnienie terminowego regulowania zobowiązań, w tym podatków i składek ZUS
 • Odpowiedzialność za rozrachunki, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami , rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy
 • Przygotowanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu, banków i instytucji zewnętrznych
 • Koordynowanie oraz monitorowanie ewidencji i wyceny kontraktów
 • Kontaktowane się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi ( US, GUS, ZUS, Bank itp.)
 • Współpraca z Głównym Księgowym oraz Dyrektorem Kontrolingu
 • Kontakt z innymi Działami i Oddziałami w zagadnieniach księgowych
 • Wdrażanie inicjatyw związanych z doskonaleniem systemu ewidencji i księgowości
Wymagania:
 • Min. 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego
 • Doskonała znajomość i umiejętność praktycznego stosowania aktualnych przepisów podatkowych oraz Ustawy o Rachunkowości
 • Wykształcenie wyższe: Finanse i rachunkowość lub pokrewne ( mile widziane studia podyplomowe )
 • Mile widziana umiejętność i doświadczenie w zakresie rozliczania branży budowlanej
 • Zaawansowana znajomość MS Excel
 • Znajomość programu Symfonia
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, pro-biznesowe nastawienie i samodzielność
 • Umiejętność poszukiwania i rekomendacji rozwiązań problemów
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Kulturę organizacyjną oparta na wzajemnym szacunku, otwartości i zaufaniu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

Uprzejmie informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, prowadzonego przez „ZRUG” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”Informujemy, że podanie danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w nim.

1. Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest ZRUG Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 76/3, 61-892 Poznań
2. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres rekrutacja@zrug.pl
4. Dane osobowe nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 1 roku na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
5. Informujemy, że aplikacji nie odsyłamy i kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
APLIKUJ TERAZ