Praca: Zastępca naczelnika wydziałuKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca naczelnika wydziału
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 85276

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu


- wyjazdy służbowe


- praca w terenie


- zagrożenie korupcją


- narażenie na stres


- narzędzia pracy: stanowisko komputerowe, kserokopiarka, faks itd.


- oświetlenie naturalne i sztuczne


- pomieszczenie biurowe na parterze, toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowywanie planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym
 • przydzielanie i rozdzielanie zadań inwestycyjnych i remontowych
 • nadzór i organizacja pracy Zespołu Inwestycji
 • nadzór nad przygotowywaniem dokumentów sprawozdawczych i informacyjnych z zakresu działalności inwestycyjnej i remontowej
 • opiniowanie w zakresie struktury organizacyjnej wydziału, obsady personalnej stanowisk, zatrudniania i zwalniania oraz przydatności pracowników na stanowiskach
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • udział w pracach komisji powołanych do odbioru robót budowlanych
 • sprawowanie nadzoru instancyjnego nad jednostkami Policji województwa dolnośląskiego
 • zastępowanie naczelnika wydziału i zastępcy naczelnika wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z tytułem zawodowym magistra
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (w tym 2 lata w zakresie koordynacji pracy zespołu)
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • znajomość klasyfikacji budżetowej
 • znajomość zasad gospodarowania składnikami majątku skarbu państwa
 • umiejętność organizacji pracy i strategicznego myślenia
 • umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ