Praca: Referent / Specjalista ds. remontów i inwestycji 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

zatrudni
referenta/specjalistę ds. remontów i inwestycji
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do podstawowych obowiązków należy w szczególności:
  • udział przy planowaniu i koordynowaniu prac remontowych i inwestycji, 
  • uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych remontów i inwestycji oraz współudział przy ich rozliczaniu,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych remontów i inwestycji,
  • udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępować przetargowych,
  • wsparcie stanowiska ds. zamówień publicznych.
Wymagania:
  • wykształcenie wyższe kierunek budownictwo,
  • znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych,
  • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, 
  • podstawowa umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
  • mile widziana znajomość procedur i zagadnień ustawy Prawo zamówień publicznych.
APLIKUJ TERAZ