architekt

Jak zostać architektem?

Architekt należy do jednej z bardziej poważanych profesji. Aby móc rozpocząć pracę w tym zawodzie, należy przede wszystkim ukończyć odpowiednie studia. Kierunki związane z architekturą można znaleźć praktycznie na każdej państwowej politechnice. Studia nie są łatwe. Przyszli specjaliści muszą zmierzyć się między innymi z takimi przedmiotami jak: geometria wykreślna, techniki komputerowe w projektowaniu, fizyka i mechanika budowli, materiałoznawstwo.

Praca – architekt, uprawnienia

Samo zdobycie tytułu magistra nie wystarcza do tego, aby podjąć pracę w zawodzie architekta. Istotne są również zaliczenie 3-letniej praktyki oraz przystąpienie do egzaminu ze znajomości procesu budowlanego i praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Wszystkie zasady dotyczące nadawania uprawnień zostały opisane w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Aby przygotować się do egzaminu, należy zapoznać się z treścią aktów prawnych, które dwa miesiące przed wyznaczonym terminem sprawdzianu zamieszczane są na stronie internetowej Izby Architektów RP. Wnioski o przystąpienie do egzaminu składa się do okręgowej komisji egzaminacyjnej najpóźniej trzy miesiące przed rozpoczęciem danej sesji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku trzeba jeszcze dopełnić formalności, związanych z zapisem do właściwej izby architektów. Każdy architekt musi opłacać comiesięczne składki, które w 2019 roku wynoszą 80 zł.

Co robi architekt – opis zawodu

Słowo architekt ma swoje źródło w języku greckim (architekton) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza budowniczego. Architekci mogą specjalizować się w kilku obszarach. Wyróżniamy między innymi urbanistów (architektów miast), ruralistów zajmujących się terenami wiejskimi, architektów krajobrazu oraz wnętrz. Głównym zadaniem wszystkich fachowców z tej branży jest opracowywanie projektów z zastosowaniem wszystkich norm oraz zasad bezpieczeństwa.

Umiejętności architekta

W pracy architekta przydatne są zmysł estetyczny oraz zdolności plastyczne. Specjaliści powinni być obdarzeni wyobraźnią przestrzenną oraz umiejętnościami logicznego myślenia. Umysł ścisły pozwoli na wykonywanie obliczeń, które są potrzebne przy projektowaniu. Oprócz tradycyjnych przyborów architektów obecnie używa się także komputerów. Znajomość funkcji różnych programów jest zatem koniecznością. Praca architekta wiąże się także z codziennym kontaktem z ludźmi. W związku z tym powinni się oni wyróżniać kulturą osobistą oraz komunikatywnością.

Praca – architekt

Absolwenci architektury mogą znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach, np. w prywatnych pracowniach, instytucjach badawczych i naukowych, pracowniach konserwacji zabytków, firmach budowlanych, administracji państwowej i samorządowej. Coraz więcej ludzi decyduje się na skorzystanie z usług architektów wnętrz podczas urządzania wymarzonego domu bądź mieszkania. Także firmy, które chcą wyposażyć biuro, zwracają się z prośbą o stworzenie projektu do fachowców.

Ile zarabia architekt?

Zarobki architektów do niskich nie należą. Początkujący adepci sztuki projektowej mogą liczyć na pensje rzędu 3880 zł brutto. W trakcie zdobywania doświadczenia wypłaty znacznie wzrastają. Na zarobki powyżej 6240 zł brutto może liczyć grupa najlepiej opłacanych fachowców. Wszystko zależy od miejsca zatrudnienia.

Administrator

Zostaw komentarz

Please enter comment.
Wpisz swoje imię.
Wpisz swój e-mail
Wprowadź prawidłowy e-mail