Niepełnosprawni na rynku pracy

niepełnosprawni na rynku pracy

Mianem osoby niepełnosprawnej określamy kogoś, czyj stan zdrowia uniemożliwia lub ogranicza wykonywanie pracy zawodowej. Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny (tożsamy z pierwszą grupą inwalidzką),
 • umiarkowany (druga grupa inwalidzka),
 • lekki (trzecia grupa inwalidzka).

Osoby niepełnosprawne są uprawnione do tego, aby zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy. W przypadku niepełnosprawnych bezrobotnych mówimy o osobach, które mają ustaloną niepełnosprawność, ale nie mają prawa do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, stałego zasiłku czy renty socjalnej. Różnica między poszukującymi pracy polega na tym, że takie osoby są uprawnione do otrzymywania tego typu świadczeń.

Instrumenty aktywizacji zawodowej

Niepełnosprawni, którzy szukają pracy we Wrocławiu, mogą korzystać z wielu usług oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Do form wsparcia bezrobotnych, również tych niepełnosprawnych, zalicza się:

 • szkolenia i bony szkoleniowe,
 • staże i bony stażowe,
 • prace interwencyjne,
 • bony na zasiedlenie,
 • studia podyplomowe,
 • trójstronne umowy szkoleniowe,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych.

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przyjęcie w szeregi swoich pracowników również osób niepełnosprawnych, mogą korzystać z szeregu uprawnień. Wsparcie pracodawców polega w tym przypadku m.in. na:

 • dofinansowaniu wynagrodzenie pracownika,
 • zwrocie kosztów przystosowania lub wyposażenia stanowiska pracy,
 • pośrednictwie pracy i podniesieniu kwalifikacji bezrobotnego.

Własna działalność

Warto pamiętać, że osoby niepełnosprawne zamiast pracy na etacie we Wrocławiu, stawiają czasem na własną działalność gospodarczą. W przypadku prowadzenia firmy lub działalności rolniczej, niepełnosprawny może ubiegać się o dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego, a także do refundacji składek ZUS.

Administrator

Zostaw komentarz

Please enter comment.
Wpisz swoje imię.
Wpisz swój e-mail
Wprowadź prawidłowy e-mail